Alex Heikkinen, Lost, blandteknik

Verket "lost" ska visa hur det är att känna sig vilsen och hur man gömmer sitt sanna jag utav osäkerhet.
Back to Top