Alva Fogelqvist, ÄR DET HIT MAN KOMMER NÄR MAN KOMMER HEM? Akryl (30x119)

Konstverket gestaltar en mörk skog med en slingrande stig. På sidan om vägen ser vi en skylt med texten “Det är hit man kommer när man kommer hem” Piteås motto överkryssat. 
Med detta verk vill jag i en målning visa den begränsning jag känner uttrycksmässigt av att bo i just Piteå, jag vill även visa min ovilja att stanna i en kommun som knappt har någon kultur. ​​​​​​​
Back to Top