Amanda Alm, Escapism, akryl, (79 x 53,5)

Jag vill skapa en känsla av flykt från verkligheten. Vi som bor i Norrland är vana vid kyla och mörker och kan lätt bli påverkade av det. Därför kan det vara en tillflykt för vissa med fantasi, att tänka sig att man lever i en sagovärld.
Back to Top