Elio Stålnacke, Finns i sjön, blandteknik

Verket “finns i sjön” handlar om att man som individ i Norrbotten inte vet var man hör hemma eller vad som är meningen med livet. Man sitter och fiskar efter svar i en plats som känns utomjordisk och annorlunda för andra men de ger dig tröst och bekvämlighet. Den får dig att känna dig som hemma. 
Back to Top