Ella Lindberg, Fatalitet, akryl  (57 x 44,5)

Min målning ska visa hur jag känner runt att vara ung i Norrbotten. Den är uppbyggd och målad glatt för att visa ett vackert yttre. Hålet i trädet står för en slags paus eller olycka som gjort att det blivit svårt att fortsätta växa vidare. Ögat över trädet representerar en öppenhet och obehag runt att veta verkligheterna av världen medan de två gråtande ögonen längst ner är en representation av att gråta inte är farligt och i slutändan är bra för ens uppväxt. Blommorna är spår av små fina saker vi tar med oss som minnen.
Back to Top