Linn Christiansen, En påminnelse, akvarell (51 x 71)

Jag vill få fram en lite tvåtydig tolkning med detta verk. Om att vara tonåring och svårigheterna att tycka om sig själv på så sätt kan telefonen, sociala medier både vara en flykt men också något som kan höja dig själv som person. ​​​​​​​
Back to Top