Mikey Lindgren, Utanför boxen, blandteknik

Det här verket uttrycker hur jag upplever att många ungdomar i Norrbotten känner sig, som en klumpig form som måste pressa in sig i en massa fack. 
Back to Top