Signe Widman, Dread, akryl (72 x 44,5)

Målningen ska beskriva ångest och stress som man känner i ungdomen.
Back to Top